Agile IT Management – Agile Projectleiding

De Agile beweging houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met software ontwikkeling en heeft zich bottom-up vanuit de teams bewezen tot aan de hoogste management niveaus. Echter de kunst om afdelingen, projecten en teams die Agile werken goed aan te sturen staat nog in de kinderschoenen. Hierbij kunnen wij u helpen vanuit drie pijlers die wij hierbinnen onderkennen. De ervaring leert dat een opdracht vaak elementen uit meerdere pijlers bevat maar dat de kern van de opdracht goed te plaatsen is binnen een van de drie.

Pijler 3: Agile Projectleiding

Start u een kritisch project in een Agile omgeving en moet deze slagen?

De laatste jaren zijn softwareprojecten vaak korter en kleiner geworden in termen van doorlooptijd en budgetten. Echter, de verwachtingen van klanten zijn niet afgenomen. Deze tegenstelling zorgt voor spanning in de uitvoer van Agile projecten. Dat een project “Agile” wordt uitgevoerd, wil niet zeggen dat er niet strikt gestuurd kan worden op een overall planning of op vastgestelde budgetten. Dit vraagt om affiniteit en ervaring met softwareontwikkeling in combinatie met Agile methoden.

Wij kijken graag met u naar de opzet en invulling van uw project en de uitdagingen die het project uniek maken. Op basis van de belangrijkste targets stellen wij met u een projectplan op en nemen wij de lead in het organiseren van de uitvoering. Dit gebeurt door het gezamenlijk vaststellen van een Minimal Viable Product (MVP) en een overall sprintplanning inclusief budgetbewaking. Op deze wijze houdt u de uiteindelijke regie in handen terwijl de engineers in de teams gewoon gebruik kunnen maken van alle bekende Scrum events.

Projectteam

Agile projectorganisatie

Hoe kan de projectmanager met een Agile aanpak de kans van slagen voor uw project vergroten? Het belangrijkste kenmerk van een software project is de grote mate van onvoorspelbaarheid. Het is vooraf lastig in te schatten hoe een project zal lopen. De tools & technieken, bemensing, de omgeving en de te ondersteunen processen verschillen doorgaans van project tot project. In onze projectaanpak hanteren wij daarom Agile best practices, enkele voorbeelden hiervan zijn:

Delen van risico’s en vrijheden: Om de onvoorspelbaarheid zo veel mogelijk te verminderen stellen wij aan de start van het project een werkwijze op met het team. Zo maken wij helder welke risico’s aan dit specifieke project kleven, wat de exacte targets zijn en welke vrijheden het team heeft. In het benoemen van deze vrijheden schuilt een kracht van Scrum. Wanneer de belangrijkste kaders zijn gesteld met de kwartiermakers van het team, kan het team worden opgeschaald en kan een “officiële” project kick-off plaatsvinden.

Product Backlog als basis voor Planning & rapportage: Inzicht in planning en voortgang is cruciaal om de onvoorspelbaarheid tot een minimum te beperken. Wij streven er daarom naar de Backlog van het team leidend te maken in projectrapportages. Dit houdt in dat al het werk op de backlog moet staan en dat deze zo volledig mogelijk wordt opgenomen in de rapportages. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat belanghebbenden in het project ook zelf de Backlog kunnen bekijken en beoordelen in termen van prioritering en haalbaarheid. Wat hierbij helpt, is consensus over Agile werkwijzen en rapportagestructuur, maar ook inzicht in kosten per sprint en de verwachte gemiddelde velocity.

Contact Overview

Heeft u vragen over de beschreven dienstverlening of wilt u direct contact opnemen?
Vul dan het contactformulier in of bel ons voor het maken van een afspraak.


Referentie
Verbond van Verzekeraars – Poliskluis

Verbond van Verzekeraars

Linkedin-snipped:
“…The team consisted of four software engineers and two requirement engineers combined with an external design agency. I was responsible to setup the team, coach them into an agile approach in a fixed price project and of course make sure the project deliverables were actually delivered”

Zie profiel voor de volledige referenties.


Boekreview
Nog steeds een van de beste reviews over standaardwerk over Continuous Delivery:

Cover_CD

“Continuous delivery means that a software product is production-ready from day one of the project, even if all features not implemented, and the product can be released to users on demand”

Lees hier de volledig review op Infoq.com

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.