Agile IT Management

De Agile beweging houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met software ontwikkeling en heeft zich bottom-up vanuit de teams bewezen tot aan het hoogste managementniveau. Echter, de kunst om afdelingen, projecten en teams die Agile werken goed aan te sturen staat nog in de kinderschoenen. Hierbij kunnen wij u helpen vanuit de drie pijlers die wij binnen dit segment onderkennen. De ervaring leert dat een opdracht vaak elementen uit meerdere pijlers bevat maar dat de kern van een opdracht goed is te plaatsen binnen een van de drie.

Drie pijlers van Agitma

Interim Management-01
Teams scrum master-01
Agile projectmanagement-01
Interim Management-01

Welke pijler past het beste bij uw vraag?

De drie pijlers zijn alle doorsnedes van het overkoepelende thema Agile IT Management. Elke pijler legt andere accenten en prioriteiten op de activiteiten die worden uitgevoerd. Op de detailpagina’s vindt u meer informatie met voorbeelden en referenties van eerder uitgevoerde opdrachten. Iedere pijler start met een vraag. Hierdoor krijgt u snel een idee welke activiteiten onder welke pijler vallen.

Zoekt u tijdelijke aansturing van een afdeling waar software wordt ontwikkeld?

In dat geval kunnen wij het runnen van de afdeling voor een periode van u overnemen. In de tussentijd kunt u rustig op zoek naar de definitieve invulling van uw vacature. Er zijn diverse aanleidingen waardoor u genoodzaakt kunt zijn een interim manager aan te stellen. Het kan gaan om onverwachte uitval, het te lang open staan van een vacature of een andere reden. Wat de reden ook is, in essentie zijn er voor u en de betreffende afdeling vaak twee speerpunten te onderscheiden die wij bij de invulling van de opdracht in acht nemen:

Continuïteit van productie
De continuïteit van het proces moet worden bewaakt. Teams moeten blijven opleveren met behoud van kwaliteit. Dit ondanks mogelijk organisatorische ontwikkelingen die zorgen voor onzekerheden en afleiding.

People management
Daarnaast moeten de HR processen soepel door lopen. Het moet niet zo zijn dat HR cycli – zoals beoordelingsgesprekken – stil komen te liggen. Uw medewerkers en hun ontwikkeling moeten zo min mogelijk last ondervinden van de aanstelling van een tijdelijke manager. Dit geldt zeker wanneer sprake is van lopende reorganisaties.

Lees verder...

Wilt u een nieuw team starten of een bestaand team een extra impuls geven?

Wij helpen u graag het team zo snel mogelijk productief of productiever te maken. Zeker als de context van het team en de opdracht zich kenmerkt door complexe processen, klantverhoudingen of nieuwe technologieën is goede begeleiding belangrijk. Om de continuïteit van het team zo goed mogelijk te borgen, worden de medewerkers door ons gecoacht om na een aantal maanden zelfstandig door te gaan. Zodoende ontstaat het vertrouwen binnen en buiten het team dat zij leveren en verwordt het team tot een geoliede machine (high performance team).

Scrum Master en Team Lead zijn verschillende benamingen voor team-leidende-rollen. Naar gelang uw behoefte kunnen de verantwoordelijkheden van deze rol in een opdracht verschuiven richting lijnverantwoordelijkheid (Team Lead) of juist meer richting de of technische inhoud van het project (Scrum master).

Lees verder...

Start u een kritisch project in een Agile omgeving en moet deze slagen?

De laatste jaren zijn softwareprojecten vaak korter en kleiner geworden in termen van doorlooptijd en budgetten. Echter, de verwachtingen van klanten zijn niet afgenomen. Deze tegenstelling zorgt voor druk op en spanning in de uitvoer van Agile projecten. Dat een project “Agile” wordt uitgevoerd, wil niet zeggen dat er niet strikt gestuurd kan worden op een overall planning of op vastgestelde budgetten. Dit vraagt om affiniteit en ervaring met softwareontwikkeling in combinatie met Agile methoden en Scrum teams. Het verschil met Team Lead –Scrum Master (pijler 2) is dat een Agile projectmanager meer extern is gericht en een grotere focus heeft op budget en planning.

Wij kijken graag met u naar de opzet en invulling van uw project en de uitdagingen die het project uniek maken. Op basis van de belangrijkste targets stellen wij met u een projectplan op en nemen wij de lead in het organiseren van de uitvoering. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk vaststellen van een minimal viable product (MVP) en een overall sprintplanning inclusief budgetbewaking. De regie houdt u in handen terwijl de engineers in de teams gewoon gebruik kunnen maken van alle bekende scrum events.

Lees verder...

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.