Blogging on Agile

Leading Image

97 Things every Scrum Practitioner should know

Over Scrum wordt veel geschreven en het aantal boeken is groot. Boeken met daadwerkelijk nieuwe toegevoegde waarde zijn echter een stuk zeldzamer. In “97 Things every Scrum Practitioner should know” deelt Gunther Verheyen 97 korte essays van een grote groep Scrum professionals. Zonder twijfel zal dit boek de lezer verrassen met zijn prikkelende meningen, ervaringen en ideeën.

In de wereld van Scrum is Gunther Verheyen geen onbekende. Hij heeft jaren samengewerkt met Ken Schwaber bij Scrum.org en heeft eerder het succesvolle “Scrum – A Pocket Guide” geschreven. Als eindredacteur heeft Verheyen de taak op zich genomen om de essays te selecteren en de auteurs van feedback en suggesties te voorzien. Zodoende is “97 Things every Scrum Practitioner should know” een rijke bundel gericht op iedereen met een interesse in Scrum. Het is niet de eerste verzameling van “97 zaken die elke … zou moeten weten”. Eerdere versies waren gericht op programmeurs, software architecten en bijvoorbeeld projectmanagers. De huidige uitgave is volledig bedoeld voor Scrum practitioners waarbij wederom gebruik is gemaakt van de gedeelde kennis en ervaring vanuit de Scrum community.

De verzameling internationale auteurs die een bijdrage heeft geleverd is indrukwekkend. Het lijkt mij dan ook sterk dat de lezer alle schrijvers zal kennen. Mijn eigen score kwam uit op 20, waaronder bijvoorbeeld onze landgenoten Bas Vodde en Sjoerd Kranendonk. Het mooie is dat de auteurs echt uiteenlopende achtergronden hebben, dit zie je ook duidelijk terug in de bijdragen. De ene keer worden hele concrete tips gegeven en een andere keer wordt er bijvoorbeeld ingegaan op een van de principes van Scrum.

Het boek leent zich goed om willekeurig door de essays te bladeren en te lezen. Of pak de inhoudsopgave en begin bij de meest prikkelende titel. Mijn tip voor lezers is: lees dit boek niet in één keer uit, maar neem het in een paar keer door. Het liefste in een aantal weken. Dat geeft je de tijd om te reflecteren op de stellingen en je eigen beelden te vormen. Het boek is overigens niet volledig zonder structuur. Verheyen heeft tien verschillende onderwerpen als kapstok geselecteerd en de essays hieraan opgehangen. Wellicht overbodig maar verschillende essays passen natuurlijk prima bij meerdere haakjes. Ieder essay bestaat uit maximaal 2 pagina’s, welke de lezer door de drukwijze altijd openliggend voor zich heeft. Dit geeft de essays een goede leesbaarheid en ook de mogelijkheid om random het boek open te slaan, hiermee kom je altijd op een volledig essay terecht.

Delen (parts):
I. Start, Adopt, Repeat
II. Products Deliver Value
III. Collaboration Is Key
IV. Development Is Multifaceted Work
V. Events, Not Meetings
VI. Mastery Does Matter
VII. People, All Too Human
VIII. Values Drive Behavior
IX. Organizational Design
X. Scrum Off Script

Inhoudelijk bevat de bundel voor iedereen interessante inzichten. Je zult zien dat zo en dan auteurs minder verrassen en hun reeds bestaande ideeën wederom in dit werk delen. Dat is niet erg en zeker niet storend. De lezer zal het – net als ik – ook niet met alle meningen en ideeën eens zijn. Dit zal veelal van de context en je eigen ervaring afhangen, wellicht ben je nog niet in een situatie geweest waarin het gesuggereerde een passende practice is. De ruimte en noodzaak voor context afhankelijke practices en invullingen is ook een direct gevolg van de opzet van de Scrum Guide – de nieuwste versie bevat slechts 19 pagina’s. Dat sluit aan bij het beoogde doel van de guide, zoals Ken Schwaber’s in zijn essay bevestigt.

Het is onmogelijk om alle bijdragen samen te vatten. Daarom enkele quotes en meningen die mij persoonlijk prikkelden:
– Todd Miller: “Existing teams find themselves surrounded by so many complementary practices that is negatively impacts their ability to look inspect, adapt and be transparent”
– Bas Vodde: “Never use Jira for Sprint Backlogs”
– Derek Davidson: “Humility could be the sixth Scrum Value”
– James O. Coplien: “Running an Agile enterprise is a matter of introducing such hubs (people connected to other people) and nurturing latent hubs, rather than routing communication through the least common manager”

Conclusie

Scrum zelf lijkt misschien eenvoudig, het effectief kunnen inzetten van Scrum om met teams complexe problemen op te lossen blijkt in praktijk nog steeds een stuk lastiger. Dit boek helpt je op weg met zijn rijke verzameling van essays van internationale Scrum professionals. Door de kwalitatief hoge inhoud en toegankelijke opzet kan het zowel een startpunt, naslagwerk als een bron van inspiratie zijn voor iedereen met een interesse of gezond kritische houding ten opzichte van Scrum.

Voor meer informatie over de editor en het boek zie: guntherverheyen.com.

Cheers,
– Sjors Meekels

Filled Under: book review Posted on: 7 June 2020

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.