Over Agitma

Agitma is de naam waaronder Sjors Meekels vanaf 2016 zijn diensten als Agile consultant aanbiedt. Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener, was de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. In de afgelopen jaren heeft Sjors zich bezig gehouden met software development projecten en Agile methoden. Hij bekleedde daarbinnen afwisselende functies, beginnend als software engineer en later als teamlead en afdelingsmanager. De opgedane kennis en ervaring maken Sjors breed inzetbaar en geven hem inzicht in het gehele software ontwikkelingsproces. Zelfstandig en vanuit een netwerkorganisatie bedient hij nu klanten in het domein van software development en Agile werkwijzen. Volgens collega’s en klanten brengt hij naast kennis er ervaring veel energie en enthousiasme mee, dit inspireert en motiveert de teams waarmee hij werkt.

Naam & Logo

De naam Agitma is een acroniem voor Agile IT Management en is hiermee de kortst mogelijke uitleg van de dienstverlening. Het logo is gebaseerd op het meest gebruikte medium in Scrum: de stickies. Zodoende is het logo tevens een visualisatie en een uiting van werkzaamheden in het veld. Zelf zien wij de meerwaarde van visualisaties dagelijks terug op de werkvloer. Dit geldt voor de teams, in managementkamers en zelfs op board niveau. Uiteindelijk zegt een afbeelding of overzicht meer dan uitgebreide rapporten waarvoor niemand de tijd ‘heeft’ ze te lezen. Een voorbeeld van visualisaties zijn de afbeeldingen op de Home page, deze zijn allen afkomstig uit eigen materiaal.

Missie

Het daadwerkelijk live brengen van nieuwe software is het ultieme doel binnen het domein van software engineering. Het is onze verantwoordelijkheid als IT professionals om de juiste technische oplossingen te vinden, te creëren en deze beschikbaar te maken voor u en uw klanten. Tegenwoordig is software ontwikkeling dermate complex dat single-person-projects nauwelijks meer voorkomen. De key factor voor succesvolle software engineering zijn de teams die nieuwe software realiseren en daarna beheren. De bijdrage die wij leveren vanuit Agitma bestaat er uit om deze teams te coachen, te ondersteunen en/of te sturen zodat de teams in staat zijn de hoogst optimale prestaties te leveren. Onze missie luidt dan ook:

“Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.”

Ambitie & betrokkenheid

Voor Agitma zijn de begrippen ambitie en betrokkenheid nauw met elkaar verbonden. De opdrachten die wij uitvoeren moeten niet alleen voor u als klant relevant zijn, maar ook voldoende inspirerend en uitdagend zijn voor ons. Dat past bij onze ambitie en geeft ons de energie om vol voor de opdrachten te gaan, hetgeen leidt tot een nauwe betrokkenheid. De uitdagingen kunnen liggen op verschillende facetten binnen een opdracht. Denk aan de technische complexiteit, het toepassen van nieuwe technieken en methoden, maar ook aan het klantdomein of de samenwerking met en afhankelijkheid van andere afdelingen of derde partijen. In overleg bepalen wij de juiste accenten binnen de opdracht om zo een passende uitdaging te formuleren. Dit is relevant, niet in de laatste plaats omdat wij en onze klantorganisaties nooit uitgeleerd kunnen zijn. Voor de persoonlijke motivatie van Sjors over het vak Agile IT Management lees hier verder.

Klantdomeinen

In de afgelopen 10 jaar hebben wij in verschillende domeinen opdrachten uitgevoerd. De laatste jaren lag de focus op de banken- en verzekeringsbranche en daarvoor met name op de overheid. Zonder uitzondering zijn de opdrachten naar volle tevredenheid uitgevoerd en is de samenwerking bijzonder prettig geweest. Klanten en opdrachtgevers noemen Sjors dan ook “zeer communicatief” en “gemotiveerd om te leveren“, zie het LinkedIn profiel voor meer klantfeedback.

Infographic Mini

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.