Agile IT Management – Interim Management

De Agile beweging houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met software ontwikkeling en heeft zich bottom-up vanuit de teams bewezen tot aan de hoogste management niveaus. Echter de kunst om afdelingen, projecten en teams die Agile werken goed aan te sturen staat nog in de kinderschoenen. Hierbij kunnen wij u helpen vanuit drie pijlers die wij hierbinnen onderkennen. De ervaring leert dat een opdracht vaak elementen uit meerdere pijlers bevat maar dat de kern van de opdracht goed te plaatsen is binnen een van de drie.

Pijler 1: Interim Management

Zoekt u tijdelijke aansturing van een afdeling waar software wordt ontwikkeld?

In dat geval kunnen wij het runnen van de afdeling voor een periode van u overnemen. In de tussentijd kunt u rustig op zoek naar de definitieve invulling van uw vacature. Er zijn diverse aanleidingen waardoor u genoodzaakt kunt zijn een interim manager aan te stellen. Het kan gaan om onverwachte uitval, het te lang open staan van een vacature of een andere reden. Wat de reden ook is, in essentie zijn er voor u en de betreffende afdeling vaak twee speerpunten te onderscheiden die wij bij de invulling van de opdracht in acht nemen:

Continuïteit van productie
De continuïteit van het proces moet worden bewaakt. Teams moeten blijven opleveren met behoud van kwaliteit. Dit ondanks mogelijk organisatorische ontwikkelingen die zorgen voor onzekerheden en afleiding.

People management
Daarnaast moeten de HR processen soepel door lopen. Het moet niet zo zijn dat HR cycli – zoals beoordelingsgesprekken – stil komen te liggen. Uw medewerkers en hun ontwikkeling moeten zo min mogelijk last ondervinden van de aanstelling van een tijdelijke manager. Dit geldt zeker wanneer sprake is van lopende reorganisaties.
Interim management

Invulling & verbeteringen

De opdracht wordt ingestoken vanuit de doelstellingen van uw afdeling of organisatie. Daar stoppen we echter niet. De basis van Agile werkwijzen is gericht op een continue verbetering en ontwikkeling. Dit uitgangspunt nemen wij mee naar interim opdrachten. Waar mogelijk en haalbaar zullen wij teams uitdagen zich te verbeteren, bijvoorbeeld door hackathons en kennissessies. Dit soort bijeenkomsten leidt vaak tot verfrissende discussies en nieuwe ideeën die vervolgens vanuit de teams zelfstandig kunnen worden opgepakt. Er is altijd verbetering mogelijk vanuit de delivery kant. Wij denken niet alleen aan het sneller uitbrengen van nieuwe releases, maar bijvoorbeeld ook aan focus op customer interactie en het implementeren van directe feedbackloops naar ontwikkelteams.

Mogelijke duur van de opdracht

De aard van de werkzaamheden maakt dat wij een opdrachtduur van minimaal 6 tot maximaal 12 maanden aanraden. Enerzijds om de lopende projecten en teams daadwerkelijk enige tijd te kunnen bewaken en begeleiden en anderzijds om uw medewerkers niet met meer managementwissels te belasten dan noodzakelijk is.

Contact Interim Management

Heeft u vragen over de beschreven dienstverlening of wilt u direct contact opnemen?
Vul dan het contactformulier in of bel ons voor het maken van een afspraak.

Referentie
ING Bank Nederland- Delivery Manager Unit Mobile

ING Mobile

LinkedIn-snipped:
“As Unit Manager I was responsible for the realization and operational aspects of the ING’s mobile retail app. This app is available for all major platforms and has currently more than 2 million regular users. I guided the Mobile department of 40 fte from component organized teams into a new feature team organizational model….”

Zie profiel voor de volledige referentie.

Focus op Kwaliteit in plaats van Snelheid
Legt u de focus binnen uw teams op de snelheid waarmee zij opleveren of juist op de kwaliteit van het afgeleverde werk?

speed

Lees in mijn recentste blog Speed == Quality waarom een grotere focus op kwaliteit kan leiden tot kostenverlaging en versnelling.

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.