Agile IT Management – Team Lead & Scrum Master

De Agile beweging houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met software ontwikkeling en heeft zich bottom-up vanuit de teams bewezen tot aan de hoogste management niveaus. Echter de kunst om afdelingen, projecten en teams die Agile werken goed aan te sturen staat nog in de kinderschoenen. Hierbij kunnen wij u helpen vanuit drie pijlers die wij hierbinnen onderkennen. De ervaring leert dat een opdracht vaak elementen uit meerdere pijlers bevat maar dat de kern van de opdracht goed te plaatsen is binnen een van de drie.

Pijler 2: Team Lead & Scrum Master

Wilt u een nieuw team starten of een bestaand team een extra impuls geven?

Wij helpen u graag het team zo snel mogelijk productief of productiever te maken. Zeker als de context van het team en de opdracht zich kenmerkt door complexe processen, klantverhoudingen of nieuwe technologieën is goede begeleiding belangrijk. Om de continuïteit van het team zo goed mogelijk te borgen, worden de medewerkers door ons gecoacht om na een aantal maanden zelfstandig door te gaan. Zodoende ontstaat het vertrouwen binnen en buiten het team dat zij leveren en verwordt het team tot een geoliede machine (High Performance Team).

Scrum Master en Team Lead zijn verschillende benamingen voor team-leidende-rollen. Naar gelang uw behoefte kunnen de verantwoordelijkheden van deze rol in een opdracht verschuiven richting lijnverantwoordelijkheid (Team Lead) of juist meer richting de inhoud van het project (Scrum Master).

Kanbanboard

T-shaped professionals & kennisdeling

Zelf meewerken in een team is het meest rendabel wanneer dit gebeurt op basis van volwaardige gelijkheid. Van ons mag voor het bereiken van sprintdoelen net zo veel commitment worden verwacht als van de rest van het team. Onze ervaringen opgedaan in de diverse disciplines (programmeren, informatie analyse en testen) stellen ons in staat vanuit een T-shaped aanpak bij te dragen aan de doelen van het betreffende team.

De opdracht hoeft overigens niet te zien op één team maar kan ook meerdere teams omvatten. Een mooie aanpak voor het verbeteren van meerdere teams tegelijk is Lead by Example en Knowledge Sharing of een combinatie van beide.

Eerst genoemde techniek is gebaseerd op een voorbeeld team dat de Scrum principes goed beheerst. Dit team krijgt als extra opdracht mee om aan de andere teams (of afdelingen) te tonen hoe deze principes het beste in de praktijk kunnen worden gebracht. In deze voortrekkersrol kunnen wij een sturende en trekkende kracht zijn om met het team het gewenste voorbeeld neer te zetten. De tweede techniek betreft het continu faciliteren en stimuleren van het delen van kennis en ervaringen. De best practices die de teams wekelijks opdoen, ‘moeten’ hierbij gedemonstreerd of besproken worden met andere teams. Deze continue verbeterslag is binnen teams vaak al goed (althans redelijk) bekend en geïmplementeerd. Team of afdeling overstijgend verbeteren is lastiger en vraagt om terugkerende extra aandacht en ondersteuning.

Mogelijke duur van de opdracht

Om voldoende tijd te hebben voor observaties van en sturing op teams raden wij een minimale opdrachtduur van 3 tot maximaal 12 maanden aan. Afhankelijk van de teamontwikkeling en organisatiecontext is inzet langer dan 12 maanden mogelijk.

Contact example_overview_aim

Heeft u vragen over de beschreven dienstverlening of wilt u direct contact opnemen?
Vul dan het contactformulier in of bel ons voor het maken van een afspraak.


Referentie
ING Bank Nederland – Internet Core Bank Lenen
ING Core Bank

LinkedIn-snipped:
“I was facilitating one of the Java dev-ops teams to create reliable quality software for the Internet Banking site of ING, My ING. The most important assignments were the development of the new Loans tab as part of the Core Bank program and the new Credit Cart tab. As an experiment the loan application was developed for all major channels….”


Referentie
Provincie Gelderland – SubsidieMonitor

Provincie Gelderland

Linkedin-snipped:
“…Usually the teams consisted of 6-8 engineers with various specialty’s. Most teams were technically highly skilled, but could benefit from improvements on communication & alignment with our clients. As Scrum Master, I combined the technical knowledge and communication skills to close that gap.”

Zie profiel voor de volledige referenties.

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.