Scrum – Novice to Ninja

David Green combineert een academische achtergrond in Sociologie en Organisatiekunde met zijn ervaringen in het veld als engineer in het boek Scrum: Novice to Ninja. Het boek is gericht op organisaties die Web- en Mobiele applicaties maken en heeft de professional met relatief weinig ervaring in het gebruik van Scrum op het oog.

Het boek Scrum: Novice to Ninja is tevens het eerste boek wat David Green publiceert. Hij schrijft echter al geruime tijd online artikelen en is een ervaren software engineer. In zijn boek staat de introductie van Scrum centraal en bedient hij de onervaren professional die met Scrum aan de slag wil.

Het verschil met andere boeken die Scrum beschrijven is de specifieke focus op het ontwikkelen van Web en Mobiele applicaties. In hoofdstuk 1 legt Green uit waarom juist deze domeinen zich met uitstek lenen voor de inzet van Scrum. Zo zijn aanpassingen ter ondersteuning van nieuwe browsers of mobiele devices vaak erg urgent. Ook gewenste communicatie-uitingen vragen vaak om ad-hoc werkzaamheden.

De rode draad van het boek is de introductie van Scrum in het fictieve bedrijf WithKittens.com. In hoofdstuk 2 introduceert Green het bedrijf met haar belangrijkste betrokkenen in deze Agile transitie. Vanuit de ogen van bijvoorbeeld een productmanager, een designer of een engineer, laat hij zien wat de huidige motivaties en verwachtingen zijn. Deze persona’s zijn goed gekozen en geven een realistische doorsnede van veel voorkomende teamrollen in organisaties.

Het theoretische kader van Scrum is de boodschap van de hoofdstukken 3, 4 en 5. De beschrijving volgt een logische volgorde van de gedefinieerde rollen, rituelen en gehanteerde artefacten. Wat de beschrijving luchtig houdt, is de speelse manier waarmee het framework in de dagelijkse praktijk wordt gepositioneerd. Concrete dagbeschrijvingen in hoofdstuk 3 geven een informeel en praktisch overzicht van de activiteiten in het leven van een Scrum-practitioner.

In de hoofdstukken 6, 7 en 8 gaat het fictieve bedrijf concreet met Scrum aan de slag en komen de onzekerheden en pijnpunten bij de toepassing aan de orde. Met korte dialogen tussen teamleden en praktische voorbeelden laat Green zien hoe het Scrum spel gespeeld wordt.

Hoofdstuk 9 richt zich op het finetunen en omzeilen van veelvoorkomende problemen. De titel van het hoofdstuk doet vermoeden dat de oplossingen voornamelijk gericht zijn op Web en Mobiele teams. Echter de suggesties en tips zijn in ieder domein van waarde. Welk team is niet gebaat bij ge-timeboxte rituelen of een minimum aan interrupties na de start van een sprint?

Zoals in Scrum retrospectives gebruikelijk is, zo blikt ook Green in hoofdstuk 10 terug. De persona’s, waarmee we eerder kennis hebben gemaakt, kijken terug op hun ervaringen met het gebruik van Scrum. Zij reflecteren op hun eerste reserveringen en geven aan wat zij hebben geleerd. Het meest interessant zijn de overblijvende frustraties en de wijzen hoe de verschillende persona’s hiermee omgaan. Deze zullen voor ervaren Scrum practitioners bekend voorkomen en voor de beginnende professionals een waarschuwing zijn.Hoofdstuk indeling:
1. Introductie van Scrum
2. Ontmoet het Team
3. Scrum Rollen
4. Scrum Rituelen
5. Scrum Artefacten
6. Het Scrum Contract
7. De levenscyclus van een Story
8. Werken met Scrum
9. Scrum voor Web en Mobile Team
10. Aanpassen aan Scrum

Green hanteert een ruime interpretatie van de officiële Scrum Guides en geeft er zijn eigen twist aan.
Een tekenend voorbeeld is het verschil in terminologie en zijn beschrijving van de Demo’s de Sprint Review in hoofdstuk 4. Is dat erg? Nee, zeker niet. Het geeft de lezer gewoonweg inzicht in de ervaringen en ideeën van de auteur. Het boek is hierdoor wel minder geschikt voor diegenen die zich willen voorbereiden op certificering als Scrum Master.

Conclusie: Scrum – Novice to Ninja is in toegankelijk Engels geschreven en geschikt voor iedereen met weinig ervaring met Scrum en zodoende een prima startpunt. De voorbeelden die de auteur projecteert op de medewerkers van WithKittens.com zijn uit de praktijk gegrepen en heb ik zelf bijna zonder uitzondering ervaren. Met 10 beknopte hoofdstukken in 160 bladzijden is het een prima boek om rustig in een weekend door te nemen.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl. Aangezien het betreffende boek in het Engels is, is een Engelse recensie wellicht passender. Bij voldoende tijd zal ik hem alsnog vertalen.

Cheers,
– Sjors Meekels

Note in English

This book review is in Dutch and is also published on www.managementboek.nl. The book is in English so it would make sense to write an English review. Again, when I do have some spare time I will make a translation

Filled Under: agile,book review,scrum,software development Posted on: 17 July 2016

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.