Category Archives: Prince2

Leading Image

Agile – with a Smile

Agile is en blijft de trend maar tegelijkertijd is Agile alleen niet meer zaligmakend. Voor sommige organisaties is de Agile storm hen meer overkomen dan dat hier doelbewust op is gestuurd. Mede hierdoor zien Dion Kotteman, Henny Portman en Bert Hedeman een aantal terugkerende problemen ontstaan in Agile projecten. In hun gezamenlijke werk “Agile with a smile” nemen zij concrete vraagstukken door en bieden handige tips om Agile projecten en organisaties succesvoller te maken.

Op het eerste gezicht hebben PRINCE2 en Agile niet veel overeenkomsten. Voor de hardcore Agile evangelisten zijn woorden als projectmanagement en PRINCE2 zelfs als vloeken in de kerk. Toch laten de auteurs Kotteman, Portman & Hedeman zien dat het Agile gedachtengoed en PRINCE2 beter bij elkaar aansluiten dan gedacht. Het boek “Agile with a smile” geeft organisaties handvatten om het Agile werken te voorzien van practices om bekende valkuilen te omzeilen.
De verhaallijn van het boek is een niet-IT-organisatie die met Scrum & Agile aan de slag is. We leren Bob kennen als de manager die de driver is van het Agile werken maar al snel tegen knelpunten aanloopt. Gelukkig kan hij leunen op Charles, die zijn ervaringen deelt met het Agile werken uit de IT-wereld.

Inhoudsopgave:
1. Prologische introductie
2. Een team als een dream
3. Prioriteren of uitsmeren
4. Rapporteren en escaleren
5. To comply or not to comply
6. Past iedereen in Scrum
7. Lever wat nodig is
8. Verliest er iemand zijn beheersing?
9. Goede architectuur behoeft geen krans
10. Digitaal epilogisch

Concreet bespreekt het boek een aantal onderwerpen waar Agile teams in de praktijk regelmatig tegenaan lopen. Van de prioriteitstelling van de Product Owners, tot rapportage en een geschiktheidscheck voor het werken met Scrum. Ook het moeten voldoen aan kaders of rapportages voor toezichthouders is een thema dat de revue passeert. Stuk voor stuk problemen waar organisaties, zeker de grotere, inderdaad tegenaanlopen in hun transitie naar het Agile werken.
De auteurs breken daarnaast een lans voor PRINCE2 en beargumenteren, middels Charles, dat PRINCE2 eigenlijk heel Agile is en jarenlang verkeerd is ingezet. De combinatie van PRINCE2 en Agile werken is zelfs een heel logische en de twee concepten vullen elkaar in de praktijk goed aan. Gezien de achtergrond van de auteurs in het PRINCE2 Agile domein is dit geen verrassende conclusie.Wat of wie is de doelgroep van het boek? Deze vraag vind ik lastig te beantwoorden. Het is in ieder geval nuttig enige ervaring te hebben met Scrum en Agile werken. Is dit niet het geval dan mis je bij de gestelde uitdagingen al gauw de context. Aan de andere kant moet je ook niet te veel ervaring hebben omdat de handreikingen en tips weinig dan nieuws voor je zullen bevatten. De situationele beschrijvingen en tips die gegeven worden wisselen tussen projectmatig werken en het acteren in de lijnorganisatie. Deze contextwisseling zie je ook in de reflectie van de marketingafdeling van Bob ten opzichte van de situatie in de softwarewereld. Dit maakt het boek niet alleen geschikt voor IT-professionals maar juist ook voor mensen daarbuiten.
Het is een onmogelijke opgave om in een onderwerp als dit volledig te zijn. Het grootste thema binnen het onderwerp dat ik mis betreft het managen van afhankelijkheden en het werken met meerdere teams. Daarnaast gaan de auteurs nauwelijks in op het basisprincipe van Scrum dat het team al het werk doet en welke gevolgen dit uitgangspunt heeft voor de rollen die mensen hebben in een team of project. In dit kader worden Continuous development en DevOps wel vluchtig genoemd maar niet uitgediept.

Conclusie

Of het “Agile with a smile” of ”met een frons” is na het lezen van dit boek hangt af van je achtergrond en ervaring met Scrum en projecten. Hoe dan ook doet dit toegankelijke boek je snel een aantal suggesties aan de hand om je organisatie, in de Agile storm, met ‘oude’ practices uit de PRINCE2-wereld in rustiger vaarwater te brengen.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl.

Cheers,
– Sjors Meekels

Filled Under: agile,agile projectmanagement,book review,prince2 Posted on: 6 July 2018

Leading Image

Principles, prince2ples, everywhere… Part II

In the first part of this blogpost I have elaborated on the Prince2 principles from the viewpoint of the Agile mindset. Today we are going to turn the tables. We could consider the four Agile values defined in the Agile Manifesto as our primary subject; however, with a full set of twelve available Agile core principles that would be a shame. It is possible to recognize benefits for projects from all of the twelve Agile principles [3]. This is an interesting exercise, but it is not the same however, as judging these principles from another viewpoint.

A small side note: in order to keep this blogpost from becoming an unwelcoming long read, I will be short on those principles that are not part of Prince2 at all and rank these as neutral votes.

1. Customer satisfaction
Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.

Being on time and within budget are still often the classic elements on which a project is rewarded, with quality often as the lesser third.Although Prince2 values finished work packages, these are often part of progress reports; early and continuous delivery of software is not required. Working software is just not the highest priority. As the iterative flow of Prince2 does encourage smaller delivery moments, a neutral vote fits best for this principle.

2. Embrase change
Welcome changing requirements, even late indevelopment. Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage.

Welcoming change is a different approach compared to a strict defined change process to cope with adjustments. A little exaggeration to indicate the contrast: Prince2 follows the paradigm “Stick to the plan” whereas Agile is designed on the paradigm “Change the plan”. Changes in Prince2 follow a formalized process. Due to their nature of being a change to the current project plan, they often require an official approval from the project board. The principle is therefore not shared and placed in the conflicting corner.

3. Frequent delivery
Deliver working software frequently, from acouple of weeks to a couple of months, with apreference to the shorter timescale.

As discussed in the first part of this blog, Prince2 uses stages or iterations to create a smaller scope. We linked this principle to principle 5 “Manage by stages” and concluded these were shared.

4. Ongoing collaboration
Business people and developers must worktogether daily throughout the project.

This principle is not part of any official Prince2 description. While there is nothing against it as well, we consider it as neutral.

5. Support self organization
Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

This principle has one interesting aspect that stands out for me. It is the last phrase, “trust them to get the job done”. In the very acronym of Prince2 the term “Controlled” is present, which makes me refer to a quotation attributed to Lenin: “trust is good, control is better”. I have a hard time convincing myself the principle is shared.

6. Face-to face communication
The most efficient and effective method ofconveying information to and within a development team is face-to-face conversation.In the discussion of the second Prince2 principle “2. Manage by exception principle” we already concluded the two methods have an opposite approach. The conflicting votes have gained another member.

7. Progress measurement
Working software is the primary measure of progress.

While monitoring progress and clear reporting is an important aspect of Prince2, there is no defined measurement of progress itself. The project manager is responsible for setting up fitting measurements and reporting to the project board. Given  the fact that working software is in practice an important part of the progress report, I lean towards a neutral vote.

8. Sustainable development
Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be ableto maintain a constant pace indefinitely.

One of my favorite Agile principles shows the difference in approach from the classic project methods. From a Prince2 perspective, with a temporary organization and fixed time frame, it seems there is no direct need to keep a sustainable pace. Projects with fixed dates even find themselves falling back to proven anti-patterns such as dead marches or scaling up teams to mythical proportions [2] when the end of the project comes into view. On the other side, I have seen this happening in Agile projects as well. Leaving the real life experiences behind, Prince2 does not have anything against a sustainable pace, so this principle finds itself on neutral ground.

9. Invest in Technical skills and design
Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

This principle is not known or rewarded in Prince2; even more, enhancing agility is not a useful project goal to have at all as itcan lead to gold plating and over engineering. Good design in itself is valuable indeed. You can raise the argument that actual continuous attention to good design for agility is only a project goal if Changeability (as a dimension of Maintainability in ISO 1926) is in the official requirements. The omission of a Prince2 view on this principle puts it in the neutral camp.

10. Simplicity
Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.

Focus on concrete products, doing what is in the plan and not losing valuable resources on non-attributing work, these ideas are all perfect from a Prince2 viewpoint. In an actual project there will be discussions as to whether something is in- or out of the scope of the project. This is especially true in fixed priced projects. In Agile projects we have similar discussions in deciding when a story is Done (an interesting approach is Just Barely Good Enough [5]).  There is a mutual appreciation of this principle.

11. Self organization for the best results
The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

Prince2 does not acknowledge self-organizing teams; on the contrary, team managers and project managers are responsible to guide the project and teams. The usual organizational approach is by Product Breakdown Structures (PBS) and distributing work packages to teams and individuals. Team involvement is then accomplished through team plans and team sessions. Although this means the teams are involved, they are not self-organizing. This raises the number of conflicting votes by one.

12. Inspect and adapt
At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Learning is a defined part of Prince2: this corresponds directly with principle 3 “Learn from experience” and avoids reinventing the wheel. So this principle is shared.

Conclusion

The votes of the Agile principles perceived by Prince2 are in: there are 5 neutral votes, 3 shared ones and the remaining 4 present us with conflicting ones. The contrast to the outcome of the first part is big, where 6 out of 7 of the Prince2 principles are rewarded in Agile as well. How can this difference be explained?

First of all Prince2 is a general project management method, this means it can be used for any types of projects. Furthermore, it is stated the specialist contributions (in software engineering all team members) are not part of it. Agile is founded on software engineering best practices and describes a way how teams and specialist should interact. This explains why 5 out of 12 of the Agile principles are not present from Prince2 perspective: they are just too specific. The fact that the majority of Prince2 principles are rewarded by the Agile mindset can be attributed to this difference in granularity as well. And they are still good principles, in the previous blog we concluded that did not come as a surprise.

The next interesting observation is about the four conflicting Agile principles. Three out of four of these principles (5, 6 & 11) are tightly coupled to self-organizing teams and communication. Besides the previous point about being too specific, the Agile mindset is based on a very different starting point. This is best illustrated by the Agile Manifesto itself: “Individuals and interactions over process and tools”; it contrasts to the defined process that Prince2 is about. The remaining conflict, principle 2, can also be explained using the Manifesto: “Responding to change over following a plan”. Again, these plans are at the core of Prince2.

What can we learn from this exercise in principles? The most important aspect is that the views and actions of project management should be fundamentally changed when they combine Prince2 and Agile. The two methods can be set up as complimentary, but the shift in paradigm for project managers is bigger than for their practicing Agilists specialist (teams). That shift is not easy. In fact it is really hard to change attitude and behavior, particularly when the pressure is high in a project. Sadly, that is why so many ‘Agile’ projects or organizations [9] slip and fall back to the same mistakes made by old school project management – years and years ago.

Cheers,
– Sjors Meekels

Contributions & References

[1] Prince2: http://prince2.wiki
[2] Mythical Man Month, F.P. Brooks: www.amazon.com/The-Mythical-Man-Month-Engineering-Anniversary
[3] Agile Project Mngmnt for Dummies, M.C. Layton: Agile-Project-Management-For-Dummies
[4] Simplicity: agile-principle-simplicity-the-art-of-maximising-the-work-not-done
[5] JBGE Just Barely Good Enough, Scot Ambler: agilemodeling.com/essays/barelyGoodEnough.html
[6] Changeability: en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
[7] Agile Manifesto: www.agilemanifesto.org
[8] ScrumGuides: scrumguides.org
[9] Failing Agile- InfoQ: www.infoq.com/articles/agile-fails-enterprise

Filled Under: agile,agile projectmanagement,prince2,scrum,software development Posted on: 3 June 2016

Leading Image

Principles, prince2ples, everywhere… Part I

Many Agile professionals in the field are wary to use terms like project management or even dare to consider possible benefits of Prince2 compared to the Agile way of working. On the other side the project management professionals, like the APMG [1] with AgilePM or Prince2 Agile from Axelos [2], are really hooking into the Agile way of working. Their approaching is, of course, from the management perspective. It is interesting to observe as to whether any shared values can be found. What better way to start investigating than the foundation of both worlds – their principles.

According to the Cambridge Dictionary a principle is:
A basic idea or rule that explains or controls how something happens or works.

In this diptych I will elaborate on the principles of one, perceived from the viewpoint of the other. In one corner stands Prince2, an acronym for PRojects IN Controlled Environment, described as a de facto process-based method for effective project management. The first version came out in 1989, followed by a few updates later on. At the moment it has seven core Prince2 principles. In the opposite corner we have the Agile Manifesto, containing 12 Agile Principles. The Manifesto and its principles emerged in 2001. As Prince2 saw the light in 1989, it is only fair to start with these principles.

1. Continued business justification
The Business Case is the most important document, and is updated at every Stage of the project to ensure that the project is still viable. Early termination can occur if this ceases to be the case.

In Agile terms no project artifact can be more important than working software. However, the ongoing justification of the business case should relate to the value delivered. This idea is at the core of the functioning of the Backlog and the priorities the Product Owner provides. Each sprint these can be redefined. In Scrum there is no official notion of a business case, just shifts in priority, followed by new stories to be picked up. These stories are driven by the value they generate for the business; that is as close to a business case as you might get.

2. Manage by exception
Regular meetings, especially the dreaded “weekly team meetings” are considered inefficient and unnecessary. Instead, work packages are assigned by Team Managers to Team Members including deliverables with time and quality tolerances. If work progresses smoothly then the workers have no need to interfere with the Team Manager’s time. Only if something deviated from the plan is communication and management required from them.

By far this is the principle Agilists get most agitated by. What do you mean, personal communication inefficient and unnecessary? A long story short, in Agile the approach is the opposite – by a mere 180 degrees.

3. Learn from experience
Each project maintains a Lessons Log and projects should continually refer to their own and to previous and concurrent projects’ Lessons Logs to avoid reinventing wheels.

Good, learn from your own experiences and those of others. Within Scrum we are accustomed to looking back and forward each sprint in order to improve ourselves. In that way, we can hardly disagree with the third principle. Learning in Agile teams, however, is a team matter and is effectuated more hands on. All team members actively participate and the stage is set in each retrospective for so called “full disclosure”. In contrast of the Prince2 way where the project leader is responsible for keeping the logs, these may even be unknown by the team. The learned lessons log resembles the good intention of a paper tiger. From the Agile perspective it is not helpful enough and the distance to the team and everyday work is just too large. So the principle is good, the effectuation in practice is far less.

4. Defined roles and responsibilities
Roles are separated from individuals, who may take on multiple roles or share a role. By naming and defining roles in the Prince2 standard it becomes clear exactly who has what responsibility and decision making powers, avoiding arguments.

Roles and responsibilities are important for organizing groups of people who work together. In Prince2 the defined roles are those of all people involved except the actual team members. The two methods overlay on the roles of Team Manager and Project Manager on one hand versus Scrum Master and Product Owner on the other. It might be interesting to see how these roles are mixed and mingled; or even further, how all roles from both worlds may be complementary to one another. They both have a different approach, Prince2 provides the maximum configuration whereas Scrum describes the pure basics. But I ought to stay focused on the underlying principles here. In my opinion it is clear the principle of clear roles and responsibilities is shared, they just describe roles from a different angle.5. Manage by stages
The project is planned and controlled on a stage by stage basis. This includes updating the Business Case, risks, overall plan, and detailed next-stage plan after each stage in the light of new evidence.

Stages as such are not a known concept within Scrum. What we do use is the notion of small iteration with focus on a subset of the entire scope. And that is exactly what stages are intended for as well. The project scope is not managed as a whole but is divided into concrete smaller portions. As with Scrum, the idea of a smaller scope, and thus with fewer risks or pitfalls, leads to a better manageable period of time.
Sprints are the rhythm and ‘stages’ of Scrum. You could argue the planning session of a new sprint resembles the ad-hoc making of a next-stage plan. The Backlog, output of the retrospective and input from all team members is used; these reflect the business case, new evidence and all kinds of logs. The exact way to manage stages is different, for one we tend to minimize the production of voluminous documents. Another difference is the length of a stage. Of course this depends on the type of project, but a stage of two weeks is not all that common. Back to the principle at hand, again the form differs, yet they both appreciate the value of the principle.

6. Focus on products
Each work package is defined by one or more deliverable products, preferably with tolerances to time, cost, scope and quality quantified in advance.

Why would Prince2 keep such a focus on products? It does help if a team knows up front what the requirements are for the software they are going to work on. The better these work packages are described, the better a team can make estimations and do programming on them. That sounds familiar. In Scrum we focus on concrete finished user stories at the end of a sprint, measured against the definition of Done. In that way the factors scope, cost and quality are taken into account. The teams’ direct influence on the stories, mini work packages, in Scrum is much larger. Still, we can conclude this principle is valued in Scrum.

7. Tailoring
Prince2 should not be applied blindly in a dogmatic, bureaucratic form. Rather it is defined to be a method in need of tailoring to specific projects.

Tailoring enables teams and projects to adjust the processes, documents and other parts to fit their needs. Prince2 has a variety of means to manage projects of any size. A dogmatic attitude is the arch enemy of an Agile project. In Agile we use the motto “Scrum the Scrum”. That is the exact same. So the two methods can embrace each other without a fight on this principle.

Halfway conclusion

We have reviewed the 7 principles that form the basis of a Prince2. Short to say is that 6 out of 7 principles are well rewarded in Scrum and only one principle presents a direct conflict. Is this a surprise? No, it is not. Scrum and Agile don’t have a monopoly on good principles. Besides that Prince2, has been designed on years of project experiences and has evolved over the years. But to say the least, Prince2 was never as successfully as Scrum is today. Before judging the rate of success based on principles, we will have to discuss the Agile principles from the Prince2 perspective. That subject is covered in the next part of this Blog. One cliff hanger though, the team and persons are much more centered in Scr…

Cheers,
– Sjors Meekels

Contributions & References

[1] AgilePM: http://www.apmg-international.com/en/qualifications/agile-pm/agile-pm.aspx
[2] Prince2 Agile: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/prince2-agile
[3] Definition Principle: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/principle
[4] Prince2: https://www.prince2.com
[5] Prince2: https://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
[6] Agile Manifesto: http://www.agilemanifesto.org
[7] ScrumGuides: http://scrumguides.org/

Filled Under: agile,agile projectmanagement,prince2,scrum,software development Posted on: 17 May 2016

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.